INTERREGSigla Guvern


PROIECT ROHU 401

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” a fost pregătit și dezvoltat de către Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea și Universitatea din Debrecen.
Durata proiectului: Martie 2019 - Iulie 2021
Bugetul proiectului: 3.000.000 Euro

Principalele obiective:

- Evaluarea populației transfrontaliere românești și maghiare în ceea ce privește incidența bolilor cardiovasculare și ginecologice.
- Armonizarea metodelor de diagnosticare high-tech pentru diagnosticarea corectă și tratamentul mai bun al pacienților cardiovasculari si ginecologici din această regiune.
- Crearea registrelor pentru urmărirea pe termen lung a bolilor cardiovasculare si ginecologice pentru pacienții români si maghiari.
- Creșterea nivelului de asistență specifică cardiovasculară și ginecologică, precum și a eficienței prevenției acestora.

Pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, acest proiect are ca obiectiv dotarea a două săli de operații (blocului operator) cu aparatură medicală în vederea extinderii capacității actuale de asistență medicală necesară pentru populația adultă, precum și demarării programului de chirurgie cardiacă pediatrică. Cele două săli de operație pe care care dorim să le dotăm din acest proiect, sunt construite și finisate, fără a avea însă echipamentele medicale necesare pentru funcționare. Dotarea lor cu echipamente medicale moderne ar permite creșterea cu 30% a numărului de operații de chirurgie cardiacă la populația adultă (aproximativ 250 de operații cardiace suplimentare pe an), precum și tratarea patologiei nou-născutului, copilului mic și adultului tânăr atins de boli cardiace congenitale. Obiectivul urmărit de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în cadrul acestui proiect este amenajarea și dotarea unui bloc operator, unei secții de Anestezie și Terapie Intensivă și a 10 saloane cu un total de 30 de paturi pentru pacientele secției Obstetrică Ginecologie II și IV a Staționarului III (fostul Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie din Oradea).
Universitatea din Debrecen va asigura trainingul personalului medical din cadrul proiectului pentru echipamentele nou achizționate.

Pe lângă activitățile de dotare cu echipamente ale celor două spitale, în cadrul proiectului se vor mai derula activitățile „soft” de către parteneri, și anume:
- acțiuni promoționale de screening pentru sănătate și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență înaltă în zona eligibilă;
- acțiuni de îmbunătățire a accesului grupurilor defavorizate la infrastructura de sănătate;
- schimbul de know-how și activități de consolidare a capacităților (cursuri de formare, ateliere de lucru, conferințe), ce vizează exclusiv populația locală și personalul intern al partenerilor de proiect.

ARTICOLE

----

COMUNICAT DE PRESĂ

PLIANT INTERREG RO_HU

PAGINA OFICIALĂ DE FACEBOOK

chestionar alimentar chestionar dasi chestionar hads

Parteneriat pentru un viitor mai bun


GALERIE CONFERINTA DESCHIDERE


Conținutul acestui site web al proiectului nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

Bugetul proiectului este 3.000.000 Euro din care finanțarea FEDR 2.550.000 Euro

www.interreg-rohu.eu