Plan management

PLAN DE MANAGEMENT

OPTIMIZAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA MANAGERIALA IN
VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ACTIVITATII INSTITUTULUI DE BOLI
CARDIOVASCULARE TIMISOARA
RAPORTAT LA INDICATORII REALIZATI IN
ANUL 2014

 

A. Descrierea situatiei actuale

B. Analiza SWOT

C. Principalele probleme identificate

D. Selectionarea problemei prioritare

E. Plan de îmbunătăţire a serviciilor medicale oferite Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

 

Planul de management (2016) in format PDF