Legislaţie

 • DECIZIE 484 (11.01.2019)

  DECIZIA Nr. 484 din 12 iulie 2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sub aspectul sintagmei „precum si daune sanatatii propriei persoane“

  HOTARARE 6 psiho (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 6 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de psiholog cu drept de libera practica

  HOTARARE 27 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 27 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului  national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,  Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009

  HOTARARE 35 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 35 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind intocmirea  si eliberarea documentelor care atesta titlurile romanesti de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, in vederea recunoasterii profesionale de catre celelalte  state membre ale Uniunii Europene, de statele apartinand Spatiului Economic European si de catre Confederatia Elvetiana, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 7/2016

  HOTARARE GUVERB 816 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 816 privind modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile  comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda  în cadrul programelor nationale de sanatate

  HOTARARE GUVERN 851 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 851 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 429/2008  privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile  colective din unitatile sanitare publice

  HOTARARE GUVERN 879 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr.879 privind infiintarea Comitetului National pentru Limitarea Rezistentei la Antimicrobiene

  HOTARARE GUVERN 937 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 937 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  HOTARARE GUVERN 956 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr. 956 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii  Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018

  HOTARARE GUVERN 983 (11.01.2019)

  HOTARARE Nr.983 privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 ca zile libere