Legislaţie

 • DECIZIE 458 (2020)

  DECIZIA Nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor  art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul  sanatatii si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele  masuri aferente instituirii carantinei

  HOTARARE asistenti 4 2020 (2020)

  HOTARARE Nr.4 pentru aprobarea structurii si a informatiilor din Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor  si asistentilor medicali din Romania

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1092 (2020)

  ORDIN pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul  asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente  de munca si boli profesionale

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1109 2020 (2020)

  ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si  completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri  în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si  completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale  în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1110 2020 (2020)

  ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si  completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri  în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si  completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale  în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

  HOTARARE GUVERN 252 (2020)

  HOTARARE Nr. 252 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 346 decl (2020)

  ORDIN Nr. 346 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului  nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitatilor de învatamânt

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 438 (2020)

  ORDIN Nr.438 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 533 (2020)

  ORDIN Nr. 533 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 si a Listei spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 537 (2020)

  ORDIN Nr.537 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale in baza nationala de date