Legislaţie

 • DECIZIE 722 (07.03.2018)

  DECIZIA Nr. 722 din 21 noiembrie 2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (8) si art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii coroborate cu cele ale art. 24 si art. 131  alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

  HOTARARE 5 (07.03.2018)

  HOTARARE Nr. 5 privind procedura de eliberare a autorizatiei de libera practica pentru profesia de fizioterapeut

  HOTARARE GUVERN 917 (07.03.2018)

  HOTARARE Nr. 917 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea  locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii  concrete a sporului pentru conditii de munca, precum  si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia  ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia publica centrala

  ORDIN 301 (07.03.2018)

  ORDIN Nr. 301 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui  Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind  aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice  pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β in  Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in  sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile  comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se  acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a  acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate  

  ORDIN 390 (07.03.2018)

  ORDIN Nr. 390 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare  a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017  si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6 (07.03.2018)

  ORDIN Nr. 6 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului  sanatatii nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 10 (07.03.2018)

  ORDIN Nr.10 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unitatilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 14 - 2018 (07.03.2018)

  ORDIN Nr. 14 pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare  a avizelor pentru programele de pregatire in protectie radiologica

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 67 (07.03.2018)

  ORDIN Nr. 67 pentru modificarea si completarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, aprobate  prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 942/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 89 (07.03.2018)

  ORDIN privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei  Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008