Legislaţie

 • HOTARARE GUVERN 432 (2021)

  HOTARARE Nr. 432 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum si stabilirea masurilor  care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19

  HOTARARE GUVERN 508 (2021)

  HOTARARE Nr.508 pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  HOTARARE GUVERN 531 (2021)

  HOTARARE Nr.531 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  ORDIN 484 (2021)

  ORDIN Nr. 484 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN 485 (2021)

  ORDIN Nr. 485 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de  Asigurari de Sanatate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor  de raportare fara regim special a indicatorilor specifici  si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sanatate curative

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 456-2021 (2021)

  ORDIN Nr.456 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari  de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi,  precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate  din punctul de vedere al datelor clinice si medicale  pentru care se solicita reconfirmarea

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 470 (2021)

  ORDIN Nr.470 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative  privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 483 (2021)

  ORDIN Nr. 483 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 905/2020  pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul  instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 487 deces covid (2021)

  ORDIN Nr.487 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 523 (2021)

  ORDIN Nr. 523 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea  Listei nationale a expertilor medicali