Legislaţie

 • LEGE 38 (31.01.2018)

  pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman

  ORDIN 33 (31.01.2018)

  privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei  transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor  nationale de sanatate curative

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 14 (31.01.2018)

  privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea  preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate  de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor  autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor  de referinta generice ale acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 15 (31.01.2018)

  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei  de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 34 (31.01.2018)

  privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018,  aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 63 (31.01.2018)

  pentru modificarea si completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor  comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor  care se acorda bolnavilor in cadrul programelor  nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 78 (31.01.2018)

  privind stabilirea conditiilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 481 (31.01.2018)

  pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala  si al actului aditional la acesta, utilizate in sistemul public de pensii

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1532 (31.01.2018)

  privind aprobarea formularelor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane,  cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe  care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1533 (31.01.2018)

  privind aprobarea metodologiei de incadrare a riscului  infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase