Legislaţie

 • HOTARARE GUVERN 252 (2020)

  HOTARARE Nr. 252 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 346 decl (2020)

  ORDIN Nr. 346 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului  nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitatilor de învatamânt

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 438 (2020)

  ORDIN Nr.438 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 533 (2020)

  ORDIN Nr. 533 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 si a Listei spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 537 (2020)

  ORDIN Nr.537 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale in baza nationala de date

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 538 (2020)

  ORDIN Nr.538 pentru completarea unor ordine ale ministrului sanatatii care cuprind reglementari  privind activitatile de sponsorizare in domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 539 (2020)

  ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate  pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  ORDONANTA 5 (2020)

  ORDONANTA MILITARA Nr.5 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

  ORDONANTA 6 (2020)

  ORDONANTA MILITARA Nr.6 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

  ORDONANTA DE URGENTA 34 asediu (2020)

  ORDONANTA DE URGENTA Nr.34 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu  si regimul starii de urgenta