Legislaţie

 • HOTARARE GUVERN 846 (05.12.2017)

  pentru stabilirea salariului de baza minim  brut pe tara garantat in plata

  ORDIN 1221 (05.12.2017)

  privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare  a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1252 (05.12.2017)

  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii  privind investigarea si diagnosticarea bolilor  profesionale, precum si a listei prestatiilor  medicale aferente  

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1384 (05.12.2017)

  pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul  ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care  se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

  HOTARARE GUVERN 703 (27.11.2017)

  privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune  internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza  asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale  de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1303 (27.11.2017)

  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei  Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru  aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale  prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale  corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala,  in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

  LEGE 209 (23.11.2017)

  pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  LEGE 216 (23.11.2017)

  pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  LEGE 217 (23.11.2017)

  pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  ORDIN 1039 (23.11.2017)

  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017