Legislaţie

 • 674-2012 (13.08.2018)

  ORDIN privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica  pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica  pentru medicamente cu si fara contributie  personala in tratamentul ambulatoriu

  DECIZIE 12 (13.08.2018)

  DECIZIE Nr. 12 privind reglementarea sistemului national de educatie medicala  continua, a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua, precum si a sistemului procedural de evaluare si creditare a activitatilor  de educatie medicala continua adresate medicilor

  DECIZIE 355 (13.08.2018)

  DECIZIA Nr. 355 din 23 mai 2018 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate  a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea  unor acte normative din domeniul sanatatii

  DECIZIE 18 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr. 18 pentru modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti,  moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali  din România nr. 32/2009

  HOTARARE 30 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale si profesionale ale fizioterapeutilor aflati in evidentele Colegiului Fizioterapeutilor din Romania si pentru  actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania

  HOTARARE GUVERN 170 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr. 170 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea  valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul  public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii  prin unitatile din subordine

  HOTARARE GUVERN 458 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr. 458 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene

  HOTARARE GUVERN 537 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr. 537 privind modificarea unor acte normative referitoare la  Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari

  HOTARARE GUVERN 595 (13.08.2018)

  HOTARARE Nr.595 privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere

  LEGE 198 (13.08.2018)

  LEGE Nr. 198 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca