Legislaţie

 • ORDIN 299 (03.10.2017)

  pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei  transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor nationale de sanatate curative

  ORDIN 943 (03.10.2017)

  privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul  presedintelui Casei Nationale de Asigurari  de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 942 (03.10.2017)

  pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale,  precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 947 (03.10.2017)

  privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind  organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de  sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 960 (03.10.2017)

  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a  programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017  si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1080 (03.10.2017)

  pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 447/2015  privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile  ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 2426 (03.10.2017)

  pentru completarea Normelor metodologice privind executia  bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice  autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din  venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

  HOTARARE GUVERN 575 (18.08.2017)

  privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de  servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor  si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

  ORDIN 846 (18.08.2017)

  privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul  presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

  ORDIN 855 (18.08.2017)

  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui  Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017