Legislaţie

 • DECIZIE 3 (04.03.2019)

  DECIZIE Nr. 3 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea  activitatii Comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si  Asistentilor Medicali din Romania nr. 26/2009

  DECIZIE 653 (04.03.2019)

  DECIZIA Nr. 653 din 30 octombrie 2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in forma anterioara intrarii in vigoare a Ordonantei  de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal -bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea  unor acte normative 

  DISPOZITIE 34 (04.03.2019)

  DISPOZITIE Nr.34 privind abrogarea Dispozitiei presedintelui Comitetului director al Colegiului  Psihologilor din Romania nr. 8/2014 pentru aprobarea conditiilor minime generale privind formarea profesionala in specialitatile psihologie clinica,  consiliere psihologica si psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

  HOTARARE 39 (04.03.2019)

  HOTARARE Nr.39 privind incheierea asigurarii pentru raspunderea civila profesionala pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care exercita profesia in regim independent ca persoana fizica independenta  sau ca titulari de cabinete individuale de practica independenta

  HOTARARE GUVERN 31 (04.03.2019)

  HOTARARE Nr. 31 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea  Ministerului Sanatatii

  HOTARARE GUVERN 104 (04.03.2019)

  HOTARARE Nr. 104 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 186/2009  privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a  pretului de referinta al medicamentelor

  INSTRUCTIUNI 2 (04.03.2019)

  INSTRUCTIUNE privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala

  LEGE 5 (04.03.2019)

  LEGE Nr. 5 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice

  LEGE 13 (04.03.2019)

  LEGE Nr. 13 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018  privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  LEGE 324 (04.03.2019)

  LEGE Nr.324 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005  privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope