Legislaţie

 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 115 (16.06.2017)

  pentru aprobarea Normei privind cerintele de securitate  pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 658 (16.06.2017)

  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului  sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul,  a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 620 (14.06.2017)

  pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanta in baza  carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 633 (14.06.2017)

  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari  de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate  si a metodologiei de calcul al acestora

  ORDIN 406 (09.06.2017)

  pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si  (**)1β in Lista cuprinzand denumirile comune internationale  corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii,  cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala,  in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile  comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se  acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 618 (09.06.2017)

  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu  sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala,  in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

  DECIZIE 111 (18.05.2017)

  din 9 martie 2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea  unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 3 alin. (2) din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli  in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014  privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative si ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 273 (18.05.2017)

  privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza  pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de experti care functioneaza pe  langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si ale  coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor  nationale de sanatate curative  

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 520 (18.05.2017)

  privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul  ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor  maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre  furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 531 (18.05.2017)

  privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul  ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea  modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a  preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora