Legislaţie

 • INSTRUCTIUNI 2 (28.04.2017)

  emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179  lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile  publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b)  din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 446 (28.04.2017)

  privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 475 (28.04.2017)

  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului  sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea  medicamentelor aferente denumirilor comune internationale  prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale  corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii,  cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie  medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

  DECIZIE 751 (20.04.2017)

  din 13 decembrie 2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 799 alin. (6) si art. 875 alin. (1) lit. n) si o) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 445 (18.04.2017)

  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate  de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari  de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului  Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 421 (18.04.2017)

  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale  ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti,  cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate  de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora

  LEGE 48 (13.04.2017)

  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea si completarea Legii  nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 395 (13.04.2017)

  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 401 (13.04.2017)

  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor  utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene  si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate  de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora

  HOTARARE GUVERN 143 (05.04.2017)

  privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul si procedura de avizare si aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor  de uz uman cu autorizatie de punere pe piata in Romania