Legislaţie

 • HOTARARE GUVERN 550 (09.08.2017)

  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 886 (09.08.2017)

  privind raportarea zilnica a stocurilor si operatiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate  de punere pe piata in Romania de catre unitatile de  distributie angro a medicamentelor, importatori, fabricanti autorizati si farmaciile cu circuit inchis si deschis

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 893 (09.08.2017)

  privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la  Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate  de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinsein Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 906 (09.08.2017)

  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului  sanatatii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte si decizii, utilizate in activitatea de control in sanatate publica si inspectia sanitara de stat

  ORDONANTA 7 (09.08.2017)

  privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare in domeniul sanatatii

  ORDONANTA DE URGENTA 53 (09.08.2017)

  pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

  ORDONANTA DE URGENTA 54 (09.08.2017)

  privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea  si completarea unor acte normative in domeniile  educatiei, cercetarii, formarii profesionale  si sanatatii

  ORDONANTA DE URGENTA 58 (09.08.2017)

  pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

  ORDIN 820 (07.08.2017)

  pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea  formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele  notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si  denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care  se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile  ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma  informatica din asigurarile de sanatate

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 799 (07.08.2017)

  pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,  a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor  comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de  Asigurari de Sanatate si ale coordonatorilor nationali pentru  implementarea programelor nationale de sanatate curative