Despre noi

Despre spital

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este unitate cu personalitate juridica infiintata prin Ordin al Ministrului Sanatatii Publice nr. 1452/04.11.1993 cu sediul central in municipiul Timisoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13A avand o sectie exterioara - Sectia Clinica Recuperare Cardiovasculara, sectie apartinand unitatii noastre, amplasata in Timisoara, str. Constantin Diaconovici Loga, nr. 49.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara functioneaza ca o unitate sanitara publica care asigura asistenta medicala completa de cardiologie: cardiologie clinica, cardiologie interventionala si cateterism cardiac, supraveghere si tratament pacienti critici cardiaci, chirurgie cardiovasculara, anestezie terapie intensiva, recuperare si preventie cardiovasculara, explorari functionale electrofiziologice cardiovasculare, implant stimulatoare si defibrilatoare cardiace, explorari neinvazive si ambulator de specialitate, deservind atat zona interjudeteana, cat si pacienti proveniti din celelalte zone din tara si strainatate; avand atributii in invatamantul superior medical si mediu sanitar, de cercetare stiintifica medicala si de indrumare metodologica de specialitate.

Fiind unitate cu personalitate juridica subordonata administrativ Ministerului Sanatatii, Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este unitate autonoma cu plan de venituri si cheltuieli proprii avand dreptul de a dispune independent de transferuri bugetare acordate de Ministerul Sanatatii pentru Programe nationale de sanatate (AP - IMA si AP – ATI) si credite bugetare pentru investitii si dotari si “actiuni de sanatate “ pentru plata medicilor rezidenti, de asemenea beneficiind de finantare din venituri proprii care provin din sumele incasate pentru servicii medicale si alte prestatii pe baza de contract incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate in conformitate Legii 95 /2006 si din alte surse, conform legii , precum si pentru finantarea Programului national de prevenire si combatere a bolilor cardiovasculare.

In functie de structura organizatorica a Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara aprobata de Ministrul Sanatatii prin OMS nr. 1584/30.12.2013 Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara apartine tipului de “spital de specialitate”- asigurand asistenta medicala de specialitate, cardiologie clinica, in conexiune cu alte specialitati complementare. fiind clasificat

In functie de asigurarea asistentei medicale de inalta specialitate, de atributiile din domeniul invatamantului superior medical si postliceal si mediu sanitar, de activitatea stiintifica medicala, de cercetare stiintifica medicala si de indrumare metodologica de specialitate, Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este catalogat ca “institut”- unitate de asistenta medicala de specialitate in care se desfasoara si activitate de invatamant si cercetare stiintifica - medicala, de indrumare si coordonare metodologica pe domeniile sale de activitate, precum si de educatie medicala continua, cu sediul in Centrul Universitar Timisoara.

In functie de competenta si in raport cu obiectivele, volumul de activitate si dotarea tehnica Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, prin OMS nr.763/26.05.2011 este unitate sanitara de categoria IM, tip II a institutelor si centrelor medicale clinice, conform OMSP nr. 1501/2006, avand 166 paturi pentru spitalizare continua si 15 paturi pentru spitalizare de zi.

Conform OMS nr 1664/2006 si OMS nr.1085 /2012, privind functionarea unitatilor functionale regionale de urgenta s-a incheiat un protocol de colaborare nr. 4784/07.12.2012 pentru stabilirea responsabilitatilor si atributiilor conducerii operative si a conducerii colective a Unitatii Functionale Regionale de Urgenta Timisoara, intre Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Louis Turcanu” Timisoara. IBCVT a primit statut de spital regional de urgenta gradul IIB.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara in exercitiul functiunilor sale, colaboreaza cu organele centrale si locale ale puterii si administratiei de stat si alte organizatii interesate in ocrotirea sanatatii populatiei.