Anuntul privind rezultatul final pentru concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de INGRIJITOR, ASISTENT MEDICAL, MUNCITORI DIN SECTIILE SI COMPARTIMENTELE UNITATII

05.12.2019

◄ Înapoi

Anunt in format PDF