Achiziţii

Ofertele pentru produsele, serviciile si lucrarile care urmeaza a fi achizitionate conform referatelor postate se transmit pe fax 02562070362 sau email office@cardiologie.ro in termen de 24 ore de la publicare.

 

LICITATII 2021

______________________________________________________________________

LUCRARI 2021

Lucrari de reparatii curente la camera de garda medici chirurgie, referat + caiet de sarcini nr.2505/07.04.2021

______________________________________________________________________

SERVICII 2021

Achizitie Servicii de arhivare, conform referat si caiet de sarcini nr.8575/09.11.2021

Achizitie Servicii de consultanta juridica, conform referat si caiet de sarcini nr.8574/09.11.2021

Ofertele de depun in plic inchis la secretariatul autoritatii contractante, sau in format electronic pe adresa: office@cardiologie.ro, termenul limita de primire a ofertelor este data de 23.07.2021, ora 12
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Contractele se vor derula pe o perioada 01.08.2021 – 31.12.2021 si se vor incheia pentru serviciile specificate in referatele de necesítate si caietele de sarcini.
Clarificari si alte informatii se pot primi la sediul utoritatii contractnte, Tel. 0256 207355, int. 108, ing.Achiroae Alin, ec. Stefan Vasile, ing.Voichescu Ilie, sau tel. 0256 207359 ing. Buzgau Ovidiu, www.cardiologie.ro, Fax. 0256 207362

Servicii de analiza de date DRG, actualizat, oferta se va depune pana la data de 27.07.2021

Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul Hipocrate uz medical, termen de depunere oferta 27.07.2021

Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul Hipocrate, componenta administrativa, termen de depunere oferta 27.07.2021

Servicii de consultanta in privinta protectiei datelor cu caracter personal (Actualizat)

Servicii de telefonie si de transmitere date (Actualizat)

Oxigen medicinal

Sarcini pentru servicii de arhivare

Servicii anatomie patologica

Servicii catering

Servicii de analiza de date (ANULAT)

Servicii de baze de date

Servicii de certificare a semnaturii electronice

Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor

Servicii de intretinere ascensoare

Servicii de medicina muncii

Servicii de supraveghere

Servicii de telefonie si transmisie date 2021

Servicii dezinsectie si deratizare

Servicii dezvoltare pag web

Servicii medicale de tip autocontrol microbiologi pentru mediu spitalicesc

Servicii medicale de tip culturi microbiologice probe biologice prelevate de la pacienti

Servicii pompe funebre

Servicii de telefonie si transmisie de date (ANULAT)

Servicii de intretinere a aparatelor telefonice

Servicii de intretinere a ascensoarelor

Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale pentru serviciul Ambulator

Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale pentru serviciul ATI

Servicii de monitorizare dozimetrica

Servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical

Servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical bloc operator

Servicii de verificare si intretinere a echipamentelor de aer conditionat

Servicii pentru service sterilizator cu oxid de etilena

Servicii pentru verificarea, intretinerea si repararea echipamentului de stingere a incendiilor

Servicii protectia datelor cu caracter personal (ANULAT)

______________________________________________________________________

PRODUSE 2021

Referat nr.820827 din 27.10.2021 si caiet sarcini instalatii climatizare - aparate aer conditionat

Achizitie echipamente IT, Unitate calculator cu monitor si Imprimanta multifunctionala

Achizitie de echipamente IT (Laptop) pentru Compatimentul Cercetare - referat nr.200/13.01.2021

______________________________________________________________________

Referate de necesitate

Referat 3952 din 04.106.2021 publicat in data de 04.06.2021 ora 11:30

2020

2019

2018

2017

2016

2015