Achiziţii

Ofertele pentru produsele, serviciile si lucrarile care urmeaza a fi achizitionate conform referatelor postate se transmit pe fax 02562070362 sau email office@cardiologie.ro in termen de 24 ore de la publicare.

 

Consultarea pietei 2022

Consultarea pietei pentru dotare cu aparatura performanta, anexata adresa nr.207/12.01.2022

Consultarea pietei pentru dotarea morgii, anexata adresa nr.208/12.01.2022

______________________________________________________________________

 

Licitatii 2022

Materiale sanitare specifice procedurilor de cardiologie interventionala, anunt de participare nr. CN1039446 / 18.02.2022, publicat in SEAP, procedura se desfasoara online integral in SEAP

Materiale sanitare pentru proceduri de electrofiziologie, anunt de participare nr.CN 1039326 / 13.02.2022, publicat in SEAP, procedura desfasurata online in SEA

Sisteme de circulatie extracorporala, anunt de participare nr.CN 1039061 / 05.02.2022, publicat in SEAP, procedura desfasurata online in SEAP

Materiale sanitare pentru suturi chirurgicale, anunt de participare nr.CN 1039088 / 06.02.2022, publicat in SEAP, procedura desfasurata online in SEAP

Valve, proteze si stentgrafturi cardiace, anunt de participare nr.CN 1039152 / 08.02.2022, publicat in SEAP, procedura desfasurata online in SEAP

Canule pentru chirurgie cardiovasculara, anunt de participare nr.CN 1039150 / 08.02.2022, publicat in SEAP, procedura desfasurata online in SEAP

______________________________________________________________________

 

Proceduri simplificate 2022

______________________________________________________________________

 

Produse 2022

Solicitare oferta de pret pentru mteriale aferente aparatului ERBE, conform referatului de necesitate nr.839/03.02.2022 anexat

______________________________________________________________________

 

Lucrari 2022

______________________________________________________________________

 

Servicii 2022

Ofertele de depun in plic inchis la secretariatul autoritatii contractante, sau in format electronic pe adresa: office@cardiologie.ro,  termenul limita de primire a ofertelor este data de  11.05.2022, ora 12
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Contractele se vor derula pe o perioada 01.06.2022 – 31.12.2022,  cu posibilitatea de a fi prelungite prin act aditional pentru perioada 01.01.2023 – 30.04.2023  si se vor incheia pentru serviciile specificate in referatele de necesítate si caietele de sarcini atasate acestora.
Clarificari si alte informatii se pot primi la sediul utoritatii contractnte, Tel. 0256 207355, int. 108, ing.Achiroae Alin, ec. Stefan Vasile, ing.Voichescu Ilie, sau tel. 0256 207359 ing. Buzgau Ovidiu, www.cardiologie.ro, Fax. 0256 207362 

Pentru urmatoarele referatele de necesitate si caiete de sarcini

Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale pentru serviciul Ambulator

Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale pentru serviciul ATI

Servicii de reparare si intretinere a aparatelor telefonice

Servicii de service pentru sterilizatorul cu oxid de etilena 3M STERI VAC

Servicii de verificare, intretinere si reparare a echipamentului medical - pompe de circulatie extracorporala

Servicii de verificare si intretinere a echipamentelor de aer conditionat

Se solicita oferte de pret pentru Servicii de mentenanta pentru aparatele din ATI si USTACC, conform referatului de necesitate nr.1154/14.02.2022, anexat

Ofertele de depun in plic inchis la secretariatul autoritatii contractante, sau in format electronic pe adresa: office@cardiologie.ro,  termenul limita de primire a ofertelor este data de  20.04.2022, ora 12
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Contractele se vor derula pe o perioada 01.05.2022 – 31.12.2022,  cu posibilitatea de a fi prelungite prin act aditional pentru perioada 01.01.2023 – 30.04.2023  si se vor incheia pentru serviciile specificate in referatele de necesítate si caietele de sarcini atasate acestora.
Clarificari si alte informatii se pot primi la sediul utoritatii contractnte, Tel. 0256 207355, int. 108, ing.Achiroae Alin, ec. Stefan Vasile, ing.Voichescu Ilie, sau tel. 0256 207359 ing. Buzgau Ovidiu, www.cardiologie.ro, Fax. 0256 207362 

Pentru urmatoarele referatele de necesitate si caiete de sarcini  click aici

Servicii de verificare, intretinere si reparare a echipamentului medical - pompe de circulatie extracorporala

______________________________________________________________________

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015